ยาน้ำสมุนไพรจีน “ปาซินซุ่ย”​

ยาน้ำสมุนไพรจีน “ซินแป๊ะฮ้อ”

​ปาซินซุ่ย แคปซูล

ยาเม็ดตราพระราม