โรคความดันโลหิตสูง คือภาวะที่ความดันเลือดสูงเกินค่าปกติคือ 140/90 มิลลิเมตรปรอท เป็นโรคที่หลายๆคนที่เป็นอาจจะไม่รู้ตัว เพราะอาการไม่ได้แสดงออกชัดเจน แต่หากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงของ โรคไต โรคหัวใจ โรคอัมพาต และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้
อะไรคือสาเหตุเกิดโรคความดันโลหิตสูง
1.รับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง (เกลือ)
2.รับประทานอาหารไม่ได้สัดส่วน หวาน มัน
3.กินผัก และผลไม้ไม่เพียงพอ
4.ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5.โรคอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน
6.ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจำ
ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา
1.หัวใจทำงานหนักมากขึ้น ทำให้ผนังหัวใจหนาขึ้นทำให้เกิดหัวใจโต และเกิดความเสี่ยงหัวใจวาย
2.อาจเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ หรือแตก นำไปสู่อัมพาต หรือเสียชีวิตได้
3.อาจกลายเป็นโรคความจำเสื่อม สมาธิลดลง
4.อาจเกิดภาวะไตวาย จนนำไปสู่ไตวายเรื้อรัง
5.อาจมีอาการประสาทตาเสื่อม ตาพร่ามัว จนตาบอดได้
ข้อควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความดันโลหิตสูง
1.เช็กตัวเองให้แน่ชัดว่าคุณกินอาหารที่มีโซเดียม(เกลือ) มากเกินไปหรือไม่
2.ทานผักและผลไม้ (รสหวานน้อย) ให้มากขึ้น
3.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อาจจะเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ เช่น ทำสวน จัดบ้าน เดินเล่น
4.งดดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มในปริมาณที่เหมาะสม หรือไม่ดื่มเลย
5.งดสูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่
อย่าลืม หมั่นตรวจเช็กสุขภาพร่างกายของตัวเอง เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค และสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ก็ควรทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและหันกลับมาดูแลตัวเอง เพื่อสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง