ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย คือภาวะหัวใจสูบฉีดเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ ทำให้เราเกิดอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย อาจเกิดจากโรคอื่น หรือปัจจัยต่างๆ อาทิ พฤติกรรมการใช้ชีวิต อายุที่เพิ่มขึ้น และพบว่าหากอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปจะพบว่ามีความเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 20 – 30 %
ภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจาก
1.โรคหัวใจขาดเลือด พบได้บ่อยสุด ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากแป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง การสูบุหรี่ เป็นต้น
2.โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ
3. โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ
4.โรคความดันโลหิตสูง
5. ส่วนสาเหตุที่พบค่อนข้างน้อย เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ การได้รับยาหรือสารบางประเภทเกินขนาด
ที่ใช้ในการรักษาโรคประจำตัวเป็นเวลานาน
รู้สาเหตุแล้วมาเช็คอาการโดยรวม

1.เหนื่อยหอบ/หายใจลำบาก สังเกตุในช่วงแรกในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน แต่รู้สึกเหนื่อยผิดปกติ แม้ว่านั่งเฉยๆก็ตาม
2.นอนราบไม่ได้ ต้องใช้หมอนหนุนหลายใบเพื่อให้ศรีษะยกสูงขึ้น ถ้าอาการรุนแรงผู้ป่วยจะไม่สามารถนอนราบได้ปกติ ต้องนอนหลับในท่านั่งเท่านั้น
3.อาการเหนื่อยฉับพลันขณะหลับ คือการตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเหนื่อยแบบกระทันหัน เหมือนคนจมน้ำ หรือไอติดๆกัน
4.น้ำหนักลดลง ถ้ามีอาการรุนแรงและสะสมเป็นเวลานานจะทำให้น้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง เบื่ออาหาร การดูดซึมอาหารของลำไส้ลดลง
5.อ่อนเพลีย หมดเรี่ยวแรง
6.เกิดอาการน้ำคั่งในอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอาการบวมน้ำได้ โดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้งและข้อเท้า อาการมักจะเป็นมากขึ้นในช่วงเย็น แต่ถ้าผู้ป่วยนอนติดเตียง จะเห็นเนื้อเยื่อบริเวณก้นกบบวมแทน
7. อาการอื่นๆ เช่น เสียงหัวใจเต้นผิดปกติ ความดันต่ำลง อาจทำให้รู้สึกหน้ามืด ใจสั่น ปากเขียว เล็บมืเขียว เพราะเนื้อเยื่อต่างๆขาดออกซิเจน
รู้สาเหตุ รู้อาการ และป้องกันไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง กับคนที่เรารัก หันกลับมาดูแลใส่ใสสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้เกิดโรคก่อนค่อยหาทางรักษา เพราะทุกอย่างอาจสายเกินแก้