อวัยวะที่เรียกว่า “ไต”สำคัญมากเพราะทั้งกำจัดของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ช่วยคงความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย และยังสร้างฮอร์โมนต่างๆอีกด้วย อาทิ เพื่อช่วยไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง และเพื่อช่วยควบคุมความดันโลหิต
โรคไตเกิดจากอะไร..
เกิดจากความผิดปกติต่างๆของเซลส์ที่ไตโดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นหลากหลายปัจจัย เช่น
การอักเสบติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อ เช่น โรคภูมิแพ้ตนเอง โรคเบาหวาน
โรคนิ่วในไต
อุบัติเหตุต่อไต เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ ถูกยิง ถูกแทง
โรคเนื้องอกของไต
โรคมะเร็งไต

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นโรคไตแบ่งได้เป็นโรคไตเฉียบพลัน และโรคไตแบบเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคไตแบบไหนใครๆก็คงไม่อยากเป็นใช่ไหมคะ เพราะจากโรคไตปกติก็ทรมานพอแล้ว ยิ่งถ้าเป็นโรคไตเรื้อรังจนต้องล้างไตชนิดที่ต้องเข้า-ออก โรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติเพราะต้องล้างไตประจำ หรืออาจต้องผ่าตัดเปลี่ยนไต แต่ทั้งนี้การผ่าตัดโรคไตนั้นต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่างคะ
รักไต ห่วงไต ดูแลไตให้ดีๆ ควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองโรคไต โดยตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดดูค่าการทำงานของไตร่วมด้วยเสมอนะคะ