อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าความเครียด เป็นบ่อเกิดของทุกโรค เช่น ไมเกรน กระเพาะ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคที่เกี่ยวกับจิตใจต่างๆ แต่ยังมีอีกโรคที่แฝงตัวเงียบเป็นภัยร้ายใกล้ตัว มาแบบไม่มีสัญญาณเตือนเหมือนโรคทั่วไปนั่นก็คือ “โรคกระดูกพรุน” แล้วความเครียดมีผลต่อโรคกระดูกพรุนยังไงบ้างมาดูกัน
1.ความเครียดกระตุ้นเซลส์เชิงลบ และทำให้เซลส์สลายกระดูกทำงานมากขึ้น จนเกิดการเสียสมดุลทำให้มวลกระดูกบางลง นำสู่เกิดโรคกระดูกพรุน
2.ความเครียดทำให้โครงสร้างและความแข็งแรงของกระดูกเกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน
3.ความเครียดทำให้เลือดกลายเป็นกรด ทำให้ร่างกายต้องขับแคลเซียมออกจากเลือดให้เลือดกลายเป็นด่าง เพื่อปรับสมดุลในเลือด ทำให้กระดูกพรุนจากการขับแคลเซียมออก
4.ความเครียดทำให้คนที่เป็นโรคกระดูกพรุนอยู่แล้วยิ่งพรุนมากขึ้นเรื่อยๆ
5.ความเครียดยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมจากอาหาร

กระดูกมีหน้าที่สำคัญมาก
1.ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้ร่างกาย
2.เป็นแหล่งสะสมแคลเซียมและแร่ธาตุสำคัญต่างๆ
3.เป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลกลูโคส แคลเซียม และฟอสเฟตในเลือด
4.เป็นเซลส์ต้นกำเนิดในการสร้างเม็ดเลือดแดง
กล่าวง่ายๆก็คือถ้าเราเครียดระบบในร่างกายจะเกิดการเสียสมดุลเพราะระบบประสาทส่วนกลางทั้งสมองและไขสันหลัง ส่งเส้นประสาทมาควบคุมการทำงานของกระดูกโดยตรง ทำให้ยิ่งเครียดจะยิ่งส่งผลให้มวลกระดูกลดลง จนเกิดภาวะกระดูกบางและเกิดโรคกระดูกพรุนในที่สุด