1.โรคต้อกระจก
อาการ : มองไม่ชัดเมื่ออยู่ในแสงจ้า ตามัว แต่มองเห็นปกติในที่มืด กลางคืนมองเห็นแสงไฟกระจาย
เห็นฝ้าขาวกลางรูม่านตา
สาเหตุ : อายุ และการเสื่อมของอวัยวะ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ตาติดเชื้อ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
วิธีรักษา : การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, การผ่าตัดต้อกระจกและฝังเลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์
2.โรคต้อลม
อาการ : ระคายเคือง ดวงตาเป็นเยื่อสีขาว หรือขาวเหลืองบริเวณตาขาวข้างๆ ตาดำ ทำให้ตามัวหรือตาบอด
สาเหตุ : เกิดจาก ลม ฝุ่น ควัน หรือแสงแดดจ้า
วิธีรักษา : หลีกเลี่ยงฝุ่น ควัน ควันบุหรี่ ลม และแสงแดดจ้า ใช้ยาหยอดตาลดการอักเสบ
3.โรคต้อเนื้อ
อาการ : ตามัว ระคายเคือง น้ำตาไหล ตาแดง คันตา ตาบวมแดงอักเสบ ทำให้ตาเอียง
สาเหตุ : แสงแดด ฝุ่น ควันละออง
วิธีรักษา : ผ่าตัดลอกต้อเนื้อและใช้เยื่อบุตามาแปะ, ลอกต้อเนื้อและเอาเยื่อหุ้มรกมาแปะ

 

4.โรคต้อหิน
อาการ : เส้นประสาทถูกทำลาย ทำให้ตาสูญเสียการมองเห็นจนกระทั่งตาบอดสนิท
สาเหตุ : การเสื่อมของร่างกาย เส้นประสาทตาถูกทำลาย ความดันสูงในลูกตา และเกิดจากการอุดตันน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตา
วิธีรักษา : ผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ กินยาลดความดันโลหิต และการใช้ยาลดความดันในลูกตา
5.โรคจอประสาทตาเสื่อม
อาการ : มองไม่ชัดเจน ค่อยๆลุกลามช้าๆอาจตาบอดข้างเดียวหรือสองข้างได้
สาเหตุ : ความเสื่อมของร่างกาย ผู้ที่สูบบุหรี่ ไขมันในเส้นเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน และเกิดจากกรรมพันธ์
วิธีรักษา : การฉายแสงเลเซอร์ การฉีดยา และการผ่าตัด
6.โรคเบาหวานขึ้นตา
อาการ : ดวงตาพร่ามัวทีละน้อย และเริ่มรุนแรงเพิ่มขึ้น ถึงขั้นทำให้ตาบอดสนิท
สาเหตุ : ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้ไม่เพียงพอ มีน้ำตาลเกินขนาดในกระแสเลือด ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
วิธีรักษา : การยิงเลเซอร์ เพื่อทำลายจอประสาทตาที่ตายแล้ว ป้องกันไม่ให้วุ้นลูกตาหรือจอประสาทตาหลุดออก
7.โรควุ้นในตาเสื่อม
อาการ : มองเห็นเป็นจุดหรือมีเส้นสีดำคล้ายหยากใย่ลอยไปมา มองเห็นชัดบนพื้นผนังสีขาว มองเห็นแสงไฟวาบในที่มืด
สาเหตุ : ความเสื่อมตามวัย การอักเสบในวุ้นตาและจอตา เกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคตาทำให้มีเลือดออก
วิธีรักษา : ใช้แสงเลเซอร์ เพื่อปิดรอยฉีกขาดและป้องกันการเกิดจอตาหลุด